Vytlačiť

Aktualizované 22.9.2021

Nákup potravín a návšteva obchodov

 

Spoločné bytové priestory a výťah


Verejná doprava


Pobyt na pracovisku:


Služobná cesta:


Stretnutia s členmi iných domácností


Parky a detské ihriská

 

Škola


Opravy a servis v domácnosti


Knižnice


Zdravý životný štýl