Uverejnené 15.4.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (.pdf 314 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021