Uverejnené 19.4.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (.pdf 250 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 132/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.