Uverejnené 26.4.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 195, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (.pdf 315 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 176/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. apríla 2021.