Uverejnené 14.5.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 205, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (.pdf 233 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. mája 2021.