Uverejnené 14.5.2021

V súvislosti so skutočnosťou, že okres Sobrance bude od 17.05.2021 zaradený na COVID mape do III. stupňa varovania, RÚVZ Michalovce ako miestne príslušný orgán verejného zdravotníctva odporúča pri školách postupovať v zmysle COVID AUTOMATU, ktorý bol schválený na zasadnutí vlády SR dňa 12.05.2021. Prezenčná forma výučby je len pre I. stupeň ZŠ, končiace ročníky II. stupňa ZŠ a končiace ročníky na stredných školách. Je to aj v súlade s COVID automatom Ministerstva školstva SR viď. https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.