Uverejnené 17.5.2021 aktualizácia 18.5.2121

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 207, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf 297 kB)

(1) Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 202/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

(2) Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 197/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. mája 2021, okrem ustanovenia § 17 ods. 2, ktoré nadobúda účinnosť 15. mája 2021.

 

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok V § 17 ods. 2 má správne znieť: „(2) Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 200/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.“