Uverejnené 31.5.2021

VYHLÁŠKA ÚVZ SR 212, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (.pdf 327 kB)

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 195/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. mája 2021