Uverejnené 24.7.2021

VYHLÁŠKA 234 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf 313 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 26. júla 2021.

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 217/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.