Uverejnené 12.8.2021

Aktualizované 13.8.2021

237/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
238/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
239/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

240/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok


241/2021 V. v. SR (PDF) VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Tieto vyhlášky nadobúdajú účinnosť 16. augusta 2021.