Uverejnené 8.10.2021

VYHLÁŠKA č. 253 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf 475 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.