Uverejnené 8.10.2021

Aktualizované 8.10.2021 o 14:45

VYHLÁŠKA č. 254 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (.pdf 419 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. októbra 2021.