Vytlačiť

Uverejnené 8.10.2021

VYHLÁŠKA č. 255 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (.pdf 1,5 MB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15.októbra 2021.