Uverejnené 24.8.2021

Aktualizované 14.10.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre prevádzkovateľov obchodov a služieb praktickú pomôcku: dva prehľadné manuály, ktoré predstavujú a vysvetľujú protiepidemické opatrenia súvisiace s aktualizovaným COVID Automatom

V manuáloch prevádzkovatelia nájdu odpovede na najčastejšie otázky o režimoch a kapacitných limitoch, v ktorých môžu fungovať ich podniky, služby či predajne. Nájdu v nich aj informácie o tom, ako zákazníka informovať o režime v prevádzke a ako sa má uskutočňovať kontrola dokladov zákazníkov.

Prevádzkovatelia v manuáloch nájdu aj informácie k používaniu aplikácie OverPass: https://slovenskoit.sk/overpass/

Z tohto odkazu je aplikáciu možné si sťahovať do času, kým nebude prístupná už aj cez aplikačný obchod Google Play.

Aplikácia je určená pre prevádzkovateľov či organizátorov hromadných podujatí a uľahčí kontrolu platnosti dokumentov o imunitnom statuse zákazníka.

MANUÁL PRE GASTRO SEKTOR od 12.10.2021 (.pdf 8,2 MB)

MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY od 12.10.2021 (.pdf 9,8 MB)