Vytlačiť

Uverejnené 18.11.2021

VYHLÁŠKA 258 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (.pdf 269 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. novembra 2021.