Uverejnené 18.11.2021

VYHLÁŠKA 259 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf 347 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. novembra 2021.