Uverejnené 10.12.2021

VYHLÁŠKA 290 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf 270 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2021. Ustanovenia § 2 ods. 2 písm. af) a ag) nadobúdajú účinnosť 25. decembra 2021.