Informačné materiály oddelenia Epidemiológie

Tuberkulóza (.pdf 466 kB)

SENIORI A OCHORENIE COVID-19 (.pdf 144 kB)

MUMPS 1. strana (.pdf 650 kB)

MUMPS 2. strana (.pdf 570 kB)

MRSA leták (.pdf 4,3 MB)

Nedajte chrípke šancu! (.pdf 291 kB)

Mám chrípku? (.pdf 153 kB)

MUMPS (Parotis Epidemica) (ppt)

MUMPS (Parotis Epidemica) kongres (ppt)

Ako predísť chrípke (.pdf 1,4 MB)

Ako sa chrániť pred kliešťom (.pdf 500 kB)

Žltačka - choroba špinavých rúk (.pdf 1.82 MB)

5 momentov hygieny rúk (.jpg 2 MB)

Boj s antibiotickou rezistenciou (.ppt 3,2 MB)

Zachraňuj životy - umývaj si ruky (.jpg 1,3 MB)

Hygiena rúk (.ppt 6,2 MB)

Pozri sa na svoje ruky (.jpg 1,6 MB)

Ako funguje očkovanie (.pdf 225 kB)

Čierny kašeľ - plagát (.pdf 3,6 MB)

Fakty o očkovaní (.pdf 272 kB)

Osýpky - leták (.pdf 183 kB)

Osýpky sú vážne ochorenie (.pdf 860 kB)

Rubeola - leták (.pdf 107 kB)

Očkovanie - leták (.pdf 281 kB)

Európsky imunizačný týždeň - infomateriál (.pdf 939 kB)

Ako môžeme predchádzať sepse? (.png 280 kB)

Ako predchádzať vzniku sepsy? (.png 212 kB)

Chráň sa pred smrtiacimi baktériami (.png 525 kB)

Umývanie rúk (.png 517 kB)

Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení 1 (.png 925 kB)

Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení 2 (.png 1,1 MB)


Informačné materiály oddelenia Preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Zásady práce na počítači

Látky narušujúce endokrinný system (.pdf 246 kB)


 Informačné materiály oddelenia Hygieny životného prostredia a zdravia

Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka (.pdf 4,5 MB)


Informačné materiály oddelenia Hygieny výživy

Akrylamid v potravinách (.pdf 566 kB)


Informačné materiály podpory zdravia

Malá kuchárka pre seniorov (.pdf 8 MB)

Pohybová aktivita a tuky v krvi (.pdf 4,3 MB)

Pohybová aktivita a vnútrobrušný tuk (.pdf 6,8 MB)

Pohybová aktivita a odporúčania vykonávania pohybovej aktivity podľa WHO (.pdf 6,3 MB)

Pohybová aktivita a držanie tela (.pdf 5,3 MB)

Pohybová aktivita a cukrovka (.pdf 6,7 MB)

Solária a zdravie 1 (.pdf 4 MB)

Soláriá a zdravie 2 (.pdf 1,5 MB)

Vzorové jedálničky pre seniorov (.pdf 1,3 MB)

Všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov (.pdf 144 kB)

Všeobecné informácie k pohybovej aktivite seniorov (.pdf 144 kB)