Všetkých nás zmárajú nadmerné teploty, nedýchateľný horúci vzduch a neznesiteľné teplo v kanceláriách a učebniach. Preto Vám dávame do pozornosti stručný prehľad tepelných hodnôt a čo by malo byť dodržané počas týchto horúcich dní.

Problematiku popisuje Vyhláška 259/2008 Z. z v znení neskorších predpisov o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budova o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Teplota pre teplé obdobie:

Priestor Optimálna teplota °C Prípustná teplota °C
učebne 23-27 20-28
študovne, spoločenské miestnosti 22-24  
jedálne 20-22  
telocvične 15-17  
učebne, herne, denné miestnosti 20-24  
spálne DJ, Materské školy 18-24