Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci APRÍL 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1981 kontrol z toho:
 1. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci apríl 2021 otestovaných 389 ľudí. Všetci otestovaní boli vyhodnotení ako negatívni.
 2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 42 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2021 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Bratislave.
 3. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 1061 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 1247 opatrení.
 4. V mesiaci apríl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, ktoré boli zamestnancami odd. HV vyhodnotené ako neopodstatnené.
 5. Pracovníci odd. Poradne zdravia v spolupráci so Základnou umeleckou školou a Základnými školami v okrese Mi a SO v rámci Svetového dňa zdravia zrealizovali aktivitu pod názvom „Nakresli zdravie“ pre deti 1. až 4. ročníka základných škôl; na webovej stránke RÚVZ MI zverejnili všeobecné informácie k pohybovej aktivite seniorov, všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov, jedálniček s výpočtom kalórií, 4 návrhy denného jedálnička a k nemu spracované návrhy receptov
 6. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine boli pre SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach zrealizované prednášky na tému „Prevencia karcinómu prsníka“ a „Prevencia karcinómu krčka maternice“ a pre pedagógov prednáška na tému „Prevencia karcinómu hrubého čreva“
 7. V mesiaci apríl boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 

 

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  

 

194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
195. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

 

 197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

 

 199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

 

 200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2021 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 1004 ochorení (PCR + Ag).

a) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 454 prípadov na COVID-19.

MICHALOVCE: Za mesiac apríl 2021 bolo  hlásených 415 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR. 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. -2 prípady;  5-9 roč. –9 prípadov; 10-14 roč. – 31 prípadov; 15-19 roč. – 28 prípadov; 20-24 roč. – 23 prípadov; 25-34 roč. – 54 prípadov; 35-44 roč. – 82 prípadov; 45-54 roč. – 65 prípadov; 55-64 roč. – 64 prípadov; 65+ roč. – 57 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Bajany – 5 prípadov; Beša – 2 prípady;  Bracovce – 2 prípady;  Budkovce – 6 prípadov;  Čečehov – 1 prípad; Čičarovce – 1 prípad;  Dúbravka – 1 prípad; Falkušovce – 1 prípad;  Hatalov – 4 prípady;  Hnojné – 3 prípady;  Horovce - 2 prípady; Ižkovce – 3 prípady;   Jovsa - 8 prípadov;  Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 1 prípad;  Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 3 prípady; Krišovská Liesková – 1 prípad; Kusín – 4 prípady; Lastomír – 6 prípadov; Laškovce – 1 prípad; Lesné – 2 prípady; Ložín – 4 prípady; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 34 prípadov;  Malé Raškovce – 5 prípadov; Markovce – 1 prípad;  Maťovské Vojkovce – 7 prípadov; Michalovce – 184 prípadov; Moravany – 3 prípady; Nacina Ves – 13 prípadov; Oreské - 4 prípady; Pavlovce nad Uhom – 8 prípadov;  Petrikovce – 2 prípady;  Petrovce nad Laborcom – 3 prípady;  Pozdišovce – 6 prípadov, Ptrukša – 1 prípad; Pusté Čemerné – 1 prípad;  Rakovec nad Ondavou  - 1 prípad;  Senné – 1 prípad; Slavkovce – 3 prípady;  Sliepkovce – 3 prípady;  Strážske - 5 prípadov;  Stretava – 2 prípady;  Trhovište – 2 prípady; Trnava pri Laborci – 1 prípad;  Tušice – 12 prípadov; Tušická Nová Ves – 4 prípady; Veľké Kapušany – 18 prípadov; Vinné- 10 prípadov;   Vojany – 1 prípad; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Zalužice – 1 prípad; Žbince – 4 prípady;  Zemplínska Široká – 4 prípady; Zemplínske Kopčany – 1 prípad. 

Cestovateľská anamnéza: Bielorusko – 2x 

                                          Česko – 3x

                                          Nemecko – 6x

                                          Poľsko – 1x

                                          Spojené kráľovstvo – 4x

                                          Taliansko – 1x

                                          Ukrajina – 2x

                                          Holansko – 1x 

                                            

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 415 x

 

SOBRANCE: Za mesiac apríl 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených 39  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 3 prípady; 15-19 roč. – 1 prípad;  20-24 roč. – 3 prípady; 25-34 roč. – 3 prípady; 35-44 roč. - 6 prípadov; 45–54 roč. - 8 prípadov; 55- 64 roč. – 5 prípadov; 65 + roč. – 8 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce – 1 prípad; Blatné Revištia – 1 prípad; Bunkovce – 4 prípady; Horňa – 2 prípady;   Jasenov – 1 prípad;  Jenkovce – 6 prípadov;  Krčava – 3 prípady; Lekárovce – 1 prípad;  Nižná Rybnica – 1 prípad; Nižné Nemecké – 1 prípad;  Pinkovce – 1 prípad;  Porúbka – 1 prípad; Remetské Hámre – 4 prípady;  Ruský Hrabovec – 1 prípad; Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 5 prípadov; Tibava – 2 prípady;   Vojnatina – 1 prípad;  Záhor – 2 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 1x

                                          Nemecko- 1x                                                                                                                      

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 39

 

 b) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 550 ochorení

MICHALOVCE: Hlásených  479  ochorení potvrdených  antigénovým testom. 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad;  5-9 roč. – 9 prípadov; 10-14 roč. – 24 prípadov; 15-19 roč. – 44 prípadov; 20-24 roč. – 44 prípadov; 25 -34 roč. – 73 prípadov; 35 – 44 roč. – 87 prípadov; 45-54 roč. – 86 prípadov; 55-64 roč. – 73 prípadov; 65 + roč. – 38 prípadov 

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 3 prípady; Beša – 1 prípad; Bracovce – 2 prípady;  Budkovce – 6 prípadov; Čičarovce – 33 prípadov; Čierne Pole – 1 prípad;  Drahňov – 12 prípadov; Dúbravka – 1 prípad; Falkušovce – 1 prípad; Horovce – 4 prípady;  Ižkovce – 1 prípad;  Jovsa – 8 prípadov;  Kapušianske Kľačany – 7  prípadov; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 4 prípady;  Kusín – 4 prípadov; Lastomír – 6 prípadov; Laškovce – 1 prípad; Lesné – 3 prípady; Ložín – 1 prípad; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 32 prípadov;   Maťovské Vojkovce – 2 prípady; Michalovce - 189 prípadov; Moravany – 2 prípady; Nacina Ves – 3 prípady;   Oreské- 1 prípady; Palín – 3 prípady; Pavlovce nad Uhom – 7 prípadov; Petrovce nad Laborcom – 2 prípady; Pozdišovce – 5 prípadov; Ptrukša – 2 prípady;  Rakovec nad Ondavou – 4 prípady; Senné – 3 prípady; Slavkovce – 3 prípady;  Sliepkovce – 2 prípady;  Strážske – 5 prípadov;   Suché –  1 prípad;  Šamudovce – 1 prípad; Trhovište – 12 prípadov; Tušice – 4 prípady; Tušická Nová Ves – 3 prípady; Veľké Kapušany – 52 prípadov;  Vinné – 7 prípadov; Vojany – 5 prípadov; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 11 prípadov;  Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Zalužice – 3 prípady;    Žbince – 1 prípad;   Zemplínska Široká – 8 prípadov. 

Cestovateľská anamnéza: Rakúsko – 2x

                                          Taliansko – 1x

                                          Maďarsko – 1x

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 479 x

                                          

SOBRANCE:  Hlásených 71  ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 1 prípad; 15-19 roč. – 8 prípadov; 20-24 roč. – 11 prípadov; 25-34 roč. – 9 prípadov; 35 – 44 roč. – 9 prípadov; 45-54 roč. – 9 prípadov; 55-64 roč. – 7 prípadov; 65+ roč. –  15 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí:

Blatné Revištia – 3 prípady; Bunkovce – 7 prípadov; Horňa – 1 prípad;  Inovce – 1 prípad; Jenkovce – 1 prípad; Koňuš – 3 prípady;  Krčava – 3 prípady;  Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 6 prípadov; Nižná Rybnica – 3 prípady;  Porúbka – 1 prípad; Remetské Hámre – 15 prípadov;   Ruská Bystrá – 2 prípady; Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 11 prípadov; Tibava – 1 prípad;  Choňkovce – 3 prípady;  Úbrež – 6 prípadov;  Vyšné Nemecké – 1 prípad; Záhor – 1 prípad.    

Cestovateľská anamnéza:  Ukrajina – 1x

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 71 x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 5 ochorení na salmonelovú enteritídu,  1 šigelóza zapríčinená Shigella flexneri,  9 kampylobakteriálnych enteritíd, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostrídium difficile a 1 rotavírusová enteritída
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 21 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 8 septikémií vyvolaných inými gramnegatívnymi organizmami, 1 iná špecifikovaná septikémia, 1 pneumónia vyvolaná inými streptokokmi, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 novorodenecká infekcia močovej sústavy, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)
 3. výskytom tuberkulózy: 1 tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta/chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho
 4. výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 1 ochorenie
 5. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, PPCH
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1449 ARO, z toho 102 CHPO20 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 1107 ochorení, z toho 44 CHPO, komplikácie – 13

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 342 ochorení, z toho 58   CHPO, komplikácie - 7

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 1061   potvrdených  ohnísk.
 2. Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica:
  • Okres Michalovce: 632
  • Okres Sobrance: 137
 3. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac apríl  2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov v PS Úboč Pozdišovce, Lesy SR revír Hrachoviny, PZ Diviak Porúbka, PZ Biela Hora a PZ Javorina Oreské.    
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za apríl 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  84 ( z toho 4 s vrodenou chybou, 1 dvojičky, 1 mŕtvonarodené)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho 16 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     3

Nová drogová závislosť:   5

                     z toho tvrdé drogy:   3