Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6.júla 2011 a na pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22.augusta 2011 sa zverejňuje zoznam dlžnikov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.

Zoznam dlžníkov:

 

Odberateľské faktúry neuhradené viac ako 30 dní po splatnosti ku dňu 28.02.2021 v EUR.

 

Int.číslo Odberateľ Dlžná suma Vystavená Neuhradená suma
201522 Cyprián s.r.o. 1000 14-10-2015 1000
20154 BMJ-PAS, s.r.o. 2000 29-01-2015 90
20196

Casablanca s.r.o. Veľké Kapušany

300 13-06-2016 300
602016 Jozef Nistor 99 20-07-2016 99
772016 Marek Kanči 60 20-09-2016 60
812016 Anna Vojtovičová 60 19-09-2016 60
392016 Martin Jusko 60 19-04-2016 60
201811 CO.BER s.r.o 750 12-06-2018 750
201816 Gurmán Mi, s.r.o, Michalovce 300 24.09.2018 300
20201 Casablanca, s.r.o. 600 2.1.2020 600
20207 Martin Hajdučko Strážske 750 24.4.2020 750
202013 Ruslana Senichová Lúčky 60 200 2.5.2020 200
202028 Perfekta, s.r.o. Sobrance 200 14.7.2020 200