Dlžníci

Vytlačiť
Kategória: Bez kategórie

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6.júla 2011 a na pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22.augusta 2011 sa zverejňuje zoznam dlžnikov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.

Zoznam dlžníkov:

 

Odberateľské faktúry neuhradené viac ako 30 dní po splatnosti ku dňu 30.12.2019 v EUR.

 

Int.číslo Odberateľ Dlžná suma Vystavená Neuhradená suma
201429 Cyprián-Sladký svet 500 31-10-2014 500
201522 Cyprián s.r.o. 1000 14-10-2015 1000
1201422 Cyprián-Sladký svet 65 22-10-2014 65
20154 BMJ-PAS, s.r.o. 2000 29-01-2015 90
20196

Casablanca s.r.o. Veľké Kapušany

300 13-06-2016 300
201626 Anastázia Tymovčáková Sobrance 300 20-05-2019 300
20174 FX Money, s.r.o. Košice 1000 13-03-2017 1000
372016 Miroslav Pšik 60 26-04-2016 60
602016 Jozef Nistor 99 20-07-2016 99
772016 Marek Kanči 60 20-09-2016 60
812016 Anna Vojtovičová 60 19-09-2016 60
392016 Martin Jusko 60 19-04-2016 60
201811 CO.BER s.r.o 750 12-06-2018 750
201816 Gurmán Mi, s.r.o, Michalovce 300 24.09.2018 300
201817 Gurmán Mi, s.r.o, Michalovce 1000 24.09.2018 1000

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews