Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk 2016

Vytlačiť
Kategória: Informácie odd. Epidemiológie

Dňa 5.mája 2016 sa uskutoční 11. ročník kampane "Save Lives : Clean  Your Hands" („Umývaj si ruky - zachrániš život"), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie "First Global Patient Safety Challenge - Clean Care Is Safer care".

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie http://www.who.int/gpsc/5may/en/.  Na Slovensku prebieha kampaň už ôsmykrát.

Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je zameranie sa na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania 5 momentov hygieny rúk. Tento rok je kampaň zameraná na chirurgické odbory (od chirurgických ambulancií cez chirurgické oddelenia až po operačné sály). 

Súčasne Svetová zdravotnícka organizácia opätovne vyzýva nemocnice k registrácii do siete nemocníc (http://www.who.int/gpsc/5may/register/en/). Do tejto siete je zatiaľ prihlásených 18 365 nemocníc z celého sveta, v rámci Slovenskej republiky je registrovaných 37 nemocníc. Z registrácie plynú určité výhody a to, že sa nemocnica stane súčasťou medzinárodného hnutia, ktorá má za cieľ zlepšiť hygienu rúk.

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews