Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia

Vytlačiť
Kategória: Informácie odd. Epidemiológie

Podl'a § 12 ods. 2 písm. e) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. obyvatel'om mesta Sobrance sa odporúča dodržiavať zásady osobnej hygieny a všetkým fyzickým osobám s pobytom na ulici Bernolákova a Michalovská v meste Sobrance sa nariaďuje dňom vydania tohto rozhodnutia dodržiavať zásady osobnej hygieny a zákaz používania podzemnej vody (studňovej vody) vo vnútorných priestoroch na pitie (sprchovanie, a pod.) a polievanie zeleniny do odvolania tohto opatrenia a zároveň sa vlastníkom pozemkov na ulici Bernolákova a Michalovská v meste Sobrance nariaďuje vykonať okamžitú a pravidelnú účinnú dezinfekciu studňovej vody.

Celý text vyhlášky (.pdf 1 MB)

Žltačka - choroba špinavých rúk (.pdf 1.82 MB)

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews