Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Nacina Ves

Vytlačiť
Kategória: Informácie odd. Epidemiológie

INFORMAČNÉ LETÁKY K OSÝPKAM: Osýpky - leták (.pdf 183 kB), Osýpky sú vážne ochorenie (.pdf 860 kB)

 

RÚVZ v Michalovciach publikuje túto Verejnú vyhlášku (Uvedená Verejná vyhláška je elektronicky podpísaná a uverejnená aj na CUET):

Na základe výskytu osýpok v obci Nacina Ves boli dňa 25.7.2019 nariadené opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia tohto prenosného ochorenia v obci Nacina Ves:

Oznámenie_EPID-2019-02716_Epid_Nacina_Ves.pdf

Verejná vyhláška_EPID-2019-02716-1_Nacina_Ves.pdf

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews