Informácie odd. Epidemiológie

Filter
Názov Počet návštev
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie 383
Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami 532
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Nacina Ves 353
ÚVZ SR: Užitočné rady, ako dovolenkovať bez zdravotných problémov 538
Kliešte sa už začali prebúdzať, myslite na prevenciu! 452
ÚVZ SR: 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o chrípke 7588
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - obec Úbrež 518
Verejné vyhlášky na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky (článok je aktualizovaný) 1293
Osýpky v okresoch Michalovce a Sobrance (článok je aktualizovaný) 3639
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia - osýpky 891
Upozornenie pre cestujúcich v súvislosti s výskytom osýpok v okr. Michalovce 964
5. máj 2018 "Umývaj si ruky-zachrániš život" - 10. ročník kampane 912
Osýpky sú vážne ochorenie 2196
Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám 1041
Informácie oddelenia epidemiológie 1087
Informácia o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v krajinách EÚ a v Slovenskej republike 1203
Žltá zimnica v Brazílii – Odporúčania pre cestovateľov 1100
Verejná vyhláška - nariadenie lekárskeho dohľadu a imunizácie 1593
Vírusová hepatitida typu A v meste Sobrance, rok 2016 – priebežná správa 3084
Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní 3290
Verejná vyhláška na predchádzanie prenosného ochorenia 1365
Kampaň - hygiena a dezinfekcia rúk 2016 1989
Surveillance atlas infekčných chorôb 2486
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika 1593
Ako sa chrániť pred kliešťom (infomateriál) 1957
Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2014/2015 1356
Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v SR 1431
5. máj 2015 „Umývaj si ruky – zachrániš život“ - 7. ročník kampane 962
Informácia o zriadení Národného referenčného centra pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz 1349
Štúdia nepotvrdila súvislosť medzi očkovaním a autizmom 1590

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews