Očkovanie

Filter
Názov Počet návštev
Hlásenie údajov o výkone očkovania 737
Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí 140
Očkovací kalendár na rok 2020 197
Imunologický prehľad v SR v roku 2018 a úprava očkovacieho kalendára 273
Zmena prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu 508
Európsky imunizačný týždeň 2018 (23. 4. 2018 – 29. 4. 2018) 1017
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike 1619
Európsky imunizačný týždeň 2016 1428
Očkovací kalendár na rok 2019 4188
Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomielitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I (cVDPV1) u detí na Ukrajine 858
Európsky imunizačný týždeň 2015 1048
Očkovací kalendár na rok 2015 1421
Európsky imunizačný týždeň 2014 1185
Očkovací kalendár na rok 2014 2521
Stanoviská k očkovaniu 2420
Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013 - 2014 1851
Očkovacie kalendáre krajín Európskej únie 1541
Európsky imunizačný týždeň v roku 2013 1696
Informácie k stiahnutiu šarže A21CB191B vakcíny Infanrix Hexa 2098
Európsky imunizačný týždeň 2012 1657
Národný imunizačný program v SR 4318
Očkovanie je potrebné 1929
Očkovanie pred cestou do zahraničia 3660
Preočkovanie dospelých proti diftérii a tetanu 1786
Žiadosť o poskytnutie konzultácie pred vycestovaním do zahraničia a vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu 1865
Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú pofesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz 2881
Pútač poradne očkovania 1489

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews