Pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku

Vytlačiť

Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

  • prekontrolovaných bolo 9 zariadení verejného stravovania v okrese Michalovce, ktoré daný pokrm ponúkajú a oznámili túto činnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
  • odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach v prekontrolovaných prevádzkach nenašli pochybenia
  • prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov.

Pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku

Pravidlá pre podávanie tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov upravuje od 1. júna 2017 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.533/2007 Z.z. Do takýchto pokrmov je možné pridávať aj surové slepačia vajcia, tie však musia byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov a pri príprave pokrmu z nich je potrebné dodržiavať zásady čerstvosti vajec a hygieny. Uvedené pokrmy možno podávať bezprostredne po  ich príprave a len v reštauráciách. Nemožno ich pripravovať ani podávať napríklad v stánkoch s rýchlym občerstvením, v závodnom stravovaní a v iných typoch uzavretého stravovania.


Ak sa v reštaurácii rozhodnú pripravovať a podávať pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, prevádzkovateľ je povinný oznámiť to miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. Uvedené prevádzky musia tiež informovať spotrebiteľa o prípadných zdravotných rizikách, ktoré pri konzumovaní tepelne nespracovaného mäsa a vajec hrozia. V jedálnom lístku musia uviesť nasledovnú formulku: ,,Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“


Tatársky biftek  je pokrm zo surového hovädzieho (prípadne iného) mäsa, najemno naškrabaného, prípadne pomletého, ochuteného koreninami a podávaný so surovým žĺtkom. V reštauráciách sa smie pripravovať iba z vopred zamrazeného mäsa. Pokiaľ ide o zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou tepelne nespracovaného mäsa, môže dôjsť najčastejšie k tráviacim ťažkostiam, ako sú napr. vracanie, bolesti brucha, zvýšené teploty, hnačky. Tiež môžu vzniknúť parazitárne ochorenia a ochorenie na listeriózu.

 

 

 

 

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews