Informácie odd. HŽPaZ

Filter
Názov Počet návštev
Spoločné vyhlásenie ÚVZ SR a ŠVPS SR týkajúce sa riešenia dôsledkov environmentálnej záťaže v lokalite Chemko Strážske a.s. 26
Mimoriadna situácia v regióne zaťaženom PCB látkami 212
Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš 293
Informácia o výskyte nebezpečného výrobku – Smart Cook, skleněný Hrnek 3 ks 309
ÚVZ: Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie 295
Informácia pre spotrebiteľov: ÚVZ SR upozorňuje na nekalé obchodné praktiky pri predaji výrobkov 288
Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019 (stav ku dňu 12.6.2019) 264
ÚVZ SR: V bazénoch musia mať plavky i tí najmenší, deti treba mať neustále pod dohľadom 288
Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík 314
MZ SR/ÚVZ SR: Ochrana zdravia mladistvých 289
Informácia pre verejnosť – upozornenie pre spotrebiteľov – predaj kozmetického výrobku Perle Bleue prostredníctvom internetových obchodov 253
Kúpte sa pri bazéne zdravšie 993
DOTAZNÍK - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách 1139
Denné stacionáre - USMERNENIE 1272
22. marec 2017 Svetový deň vody 1038
22. marec 2016 Svetový deň vody 909
Nebezpečné výrobky na tetovanie 1871
Aktuálne zmeny legislatívnych požiadaviek pre prevádzky solárií 1657
Profily vôd vhodných na kúpanie - tabule 1694
Ochrana pred slnečným žiarením 1914
Solária - informácia o novej STN 2753
22. marec Svetový deň vody (2012) 1747
Označovanie kozmetických výrobkov 1665
Verejný vodovod v okresoch Michalovce a Sobrance 5962
Protiepidemické opatrenia pri záplavách 1635
Kúpacia sezóna 30727
Priebeh kúpacej sezóny (hodnotenie kvality vôd na kúpanie) 28931
Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení a zásady na predchádzanie ich vzniku 1434
Povodeň a jej dôsledky (pre duševné zdravie) 1512
Povodňová situácia – dôležité informácie 1592

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews