Kúpacia sezóna

Vytlačiť
Kategória: Informácie odd. HŽPaZ

 


Profily vôd vhodných na kúpanie


Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2016 - Informácia pre verejnosť


Priebeh kúpacej sezóny (hodnotenie kvality vôd na kúpanie) nájdete tu.


Prírodné kúpaliská dozorované RÚVZ Michalovce

Legenda: červené bodky znázorňujú odberové miesta 

Vinianske jazero

Rozloha: 0,08 km2, Priemerná hĺbka: 3,8 m

Obrázok mapy vinianskeho jazera

Zemplínska Šírava

podvihorlatská vodná nádrž

Rozloha: 33 km2, Dĺžka: 11 km,  Šírka: 3,5 km, Priemerná hĺbka: 9,5 m, Maximálna hĺbka: 14 m

Strediská: Biela hora, Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov

  Obrázok mapy Zemplínskej Šíravy

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews