V súčasnosti je poradňa podpory psychického zdravia obmedzená! Ďakujeme za pochopenie.