Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

podľa  zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

zverejňuje a sprístupňuje

  • označenie zodpovednej osoby: Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
  • adresa: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
  • telefón: 02/59373111
  • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

spôsoby podávania podnetov:

  • písomne na horeuvedenú adresu, pričom na obálke je potrebné uviesť označenie "protispoločenská činnosť" a upozornenie "NEOTVÁRAŤ"
  • elektronickou poštou