Pyramída zdravej výživyPoradňa patrí medzi naše tzv. nadstavbové poradne.

Výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku rôznorodých ochorení, avšak v prípade, že sa dodržiavajú zásady správnej výživy, potom pôsobí ako dôležitý preventívny činiteľ v boji proti chorobám.

Ovplyvňovaním stravovacích zvyklostí možno dosiahnuť výrazný efekt v znížení chorobnosti aj úmrtnosti na kardiovaskulárne i onkologické ochorenia. Výživa je preto nutnou súčasťou terapeutických metód.

Vo všeobecnosti sa poradňa zameriava na odstránenie nedostatkov vo výžive ľudí, kde patrí :

  • nadmerný energetický príjem v strave
  • priveľká spotreba najmä živočíšnych tukov
  • nadmerná spotreba cukru
  • prílišné solenie jedál
  • nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny
  • nízka spotreba rybieho mäsa

U klienta v tejto poradni vykonávame klasický preventologický postup spočívajúci zo základného vyšetrenia (pozri Základnú poradňu), následne sa poradenstvo rozširuje o hodnotenie stravovacích zvyklostí, kuchynskej úpravy  stravy, dietologických zásad platných pri hypercholesterolémii (zvýšenej hodnote cholesterolu), hypertriacylglycerolémii (vysoké ostatné tuky v krvi), hyperglykémii (zvýšenej hladine glukózy v krvi).

Súčasťou výživových odporúčaní sú aj ďalšie odporúčania v zmysle zmeny spôsobu života, zníženie energetického príjmu, analýza pohybových zvyklostí a odporúčanie vhodnej pohybovej aktivity.