Index telesnej hmotnosti (angl. Body Mass Index – BMI) patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti sa dá považovať len za štatistický nástroj pre porovnávanie v populácii. U konkrétneho jedinca ignoruje veľké množstvo dôležitých faktorov (napr. stavbu tela, množstvo svalstva apod). Vzorec pre výpočet:

mathrm{BMI} = frac{m}{h^2}

kde

  • m — telesná hmotnosť v kilogramoch
  • h — telesná výška v metroch

Výsledky BMI

Pre európsku populáciu platia tieto kritériá:

  • do 18,5: podvýživa. Čím je číslo menšie, tým viac sa približujete k podvýžive. Týka sa predovšetkým trpiacich anorexiou či bulímiou. Telo nie je dostatočne vyživované, chýbajú mu základné stopové prvky, čo sa prejavuje častými ochoreniami a celkovým oslabením organizmu.
  • 18,5-25: ideálna a zdravá váha. Človek s týmto BMI by si mal svoju váhu udržať vyváženou stravou a dostatkom pohybu. Zdravotné komplikácie spojené s hmotnosťou sú v tejto skupine najmenej časté.
  • 25-30: mierna nadváha. Riziko vysokého tlaku či srdcových ťažkostí sa tu mierne zvyšuje. Poväčšine ide o nesprávne stravovacie návyky, napríklad nadmerné konzumovanie večer a v noci, alebo nevyvážený podiel tukov a iných zložiek potravy. Takisto je tu častý nedostatok pohybu či sedavé zamestnanie.
  • 30-40: obezita. V tomto prípade ide o pomere vážne zdravotné riziko.
  • 40 a viac: ťažká obezita. V tomto štádiu je potrebná radikálna zmena stravovacieho režimu a návykov.

Hranice hodnôt BMI sa líšia pre rôzne rasy. Napr. Aziati používajú o niečo nižšie hranice, za obéznych sa tam považujú už ľudia s BMI nad 27,5, ako ideálny sa ustanovujú BMI v rozmedzí 18,5-23.


BMI hodnota nie je celkom presná. Platí pre priemerného dospelého človeka. Neplatí pre deti, mládež do 18 rokov, tehotné ženy a športovcov. Presné číselné hodnoty vám môže vypočítať len lekár na základe vyšetrenia. Dôležitú úlohu zohráva aj obvod pásu, krvný tlak, cholesterol či dodržiavanie zdravej výživy. Čím je výsledok vyšší, tým je človek na svoju váhu ťažší. Za normálne hodnoty sa považujú čísla od 20 do 25.

 


VSTUP do dotazníka pre výpočet BMI

VYHODNOTENIE dotazníka. Vyhľadajte sa na riadku so svojim identifikačným kódom (modrý stĺpec). Najnovší respondent je radený na konci (na spodku) tabuľky! Ak sa nenájdete skúste znovu načítať stránku "Vyhodnotenie dotazníka" za cca 2 minúty (oneskorenie spracovania serverom).

Vaše hodnotenie je zobrazené v zelenom stĺpci v pravo.

 


Pre presnejšie vyhObrázok merania tuku a hmotnostiodnotenie navštívte našu poradňu zdravia, kde sa na základe meraní objektívnejšie vyhodnotí Váš zdravotný stav. RÚVZ Michalovce disponuje prístrojmi na meranie tuku, hmotnosti a iných veličín, ktoré reálne hodnotia Vaše telo za prítomnosti lekára špecialistu.