Vyhlásenie o prístupnosti

Vytlačiť

Webové sídlo www.ruvzmi.sk spĺňa základné štandardy pre tvorbu prístupných webových stránok dané Výnosom č. 312/2010 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť s dostatočným kontrastom pre zrakovo postihnutých a odporúčaní Blind Friendly Web.

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, a JavaScript (JS) sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Grafické spracovanie je optimalizované pre rozlíšenie minimálne 1024x768 bodov s farebnou škálou 32bit.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C s kódovaním web stránok v norme XHTML 1.0 Strict, kaskádový štýl CSS 2.1 a pravidiel prístupnosti webu WCAG 2.0.

Súbory na tomto webovom sídle sú publikované vo formátoch:

  • PDF (K zobrazeniu dokumentov je potrebný PDF prehliadač.)
  • RTF (Podporované bežne používanými textovými editormi.)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, prístupnosť a štruktúru webových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy.

Pri preberaní a šírení údajov z webového sídla www.ruvzmi.sk musí byť uvedený ako zdroj informácií Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie textov, dokumentov, obrázkov (fotografií) bez predchádzajúceho písomného súhlasu je porušením autorského zákona.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webového sídla, technické pripomienky a námety môžete nahlásiť zaslaním správy na mi.informatik(áč)uvzsr.sk.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 

        W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top