Je to priestor bytový alebo nebytový?

BYTOVÝ

NEBYTOVÝ