Zmenil alebo rozšíril sa sortiment Vašej prevádzky?

ÁNO

Rozšírila sa Vaša prevádzka o iné fyzické priestory?

ÁNO