Webové sídlo www.ruvzmi.sk spĺňa základné štandardy pre tvorbu prístupných webových stránok dané Výnosom č. 312/2010 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť s dostatočným kontrastom pre zrakovo postihnutých a odporúčaní Blind Friendly Web.

Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, a JavaScript (JS) sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Grafické spracovanie je optimalizované pre rozlíšenie minimálne 1024x768 bodov s farebnou škálou 32bit.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C s kódovaním web stránok v norme XHTML 1.0 Strict, kaskádový štýl CSS 2.1 a pravidiel prístupnosti webu WCAG 2.0.

Súbory na tomto webovom sídle sú publikované vo formátoch:

  • PDF (K zobrazeniu dokumentov je potrebný PDF prehliadač.)
  • RTF (Podporované bežne používanými textovými editormi.)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, prístupnosť a štruktúru webových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy.

Pri preberaní a šírení údajov z webového sídla www.ruvzmi.sk musí byť uvedený ako zdroj informácií Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie textov, dokumentov, obrázkov (fotografií) bez predchádzajúceho písomného súhlasu je porušením autorského zákona.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webového sídla, technické pripomienky a námety môžete nahlásiť zaslaním správy na mi.informatik(áč)uvzsr.sk.