Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení,o jeho príčinách, príznakoch a liečbe. Svetový deň proti rakovine nám však každy rok pripomína, že počet prípadov sa stále zvyšuje. Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií patria nádory dlhodobo medzi 2. najčastejšie príčiny smrti s podielom okolo 25%. V roku 2014 zomrelo 13643 osôb so zhubným nádorom alebo s nezhubným nádorom, ktorého lokalizácia bola klinicky veľmi závažná. Výskyt zhubných nádorov (ďalej len ,,ZN") v celej populácii stúpa. Podľa lokalizácie ZN z odhadov onkoportálu GLOBOCAN v roku 2012, bol na prvom mieste u mužov kolorektálny karcinóm s 2347 prípadmi ochorenia. U žien patrilo prvé miesto rakovine prsníka s 2643 prípadmi ochorenia, kolorektálny karcinóm u žien bol druhým najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným ochorením a rakovine krčka maternice so 607 prípadmi ochorenia patrilo piate miesto vo výskyte ochorenia.

Svetový deň duševného zdravia vyhlasuje každoročne 10. októbra Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO. Cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Heslom Svetového dňa duševného zdravia pre rok 2015 je ,,Dôstojnosť pre duševné zdravie."