Pri príležitosti Svetového dňa seniorov RÚVZ Michalovce organizuje Deň otvorených dverí, pri príležitosti ktorého bude BEZPLATNE poskytovať zvlášť seniorom:

  • meranie tlaku krvi
  • meranie antropometrických ukazovateľov
  • stanovenie BMI a WHR indexu
  • meranie percenta telesného tuku
  • meranie hladiny oxidu uhoľnatého
  • odborné poradenstvo

1.október - medzinárodný deň seniorov  je sviatok,  vyhlásený OSN v roku 1990, oslavuje sa od roku 1991.