Uverejnené 25.5.2021 Aktualizované 31.5.2021

Fajčenie predstavuje celosvetový problém, ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa. Už dlhé roky je dobre známa súvislosť medzi fajčením cigariet a rakovinou pľúc.  Cigaretový dym obsahuje hlavne nikotín, decht, pôsobiaci karcinogénne, oxid uhoľnatý. Oxid uhoľnatý sa viaže na hemoglobín, čím je blokovaný prenos kyslíka z pľúc do tkanív a orgánov. Nikotín je látka, ktorá vyvoláva a udržuje svojimi psychofyziologickými účinkami závislosť na fajčení.

S cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti tabakizmu a jeho zdravotných následkov chceme v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou a žiakmi, dňa 27.5.2021 v pešej zóne mesta Michalovce realizovať dotazníkový prieskum v rámci Svetového dňa fajčenia - Fagerstromov dotazník a distribuovať letáky o fajčení. Meranie Smokerlyzerom na verejnosti nepovažujeme za vhodné vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Vývoj fajčenia v Slovenskej republike

Letáky:

Svetový deň bez tabaku (.pdf 299 kB)

Fagerstromov dotazník (.pdf 130 kB)

Prestať fajčiť sa dá (.pdf 3 MB)