Oddelenie podpory zdravia
   poradne zdravia   klapka     
   poradne zdravia   klapka   
 Mgr. Dagmar Erdélyiová  poradne zdravia  klapka 623  mi.opz(áč)uvzsr.sk

Adresa pracoviska:

RÚVZ na Ul. S. Chalupku č.5 v Michalovciach, prízemie budovy

Kontakt:

telefón : 056 / 6880 623, 626

fax : 056 / 6880 636

Pracovná doba: pružný pracovný čas od 7:00 do 17:00 hod.