Profily vôd vhodných na kúpanie


Stanovisko RÚVZ Michalovce ku kúpaniu sa v Zemplínskej Šírave v súvislosti s PCB

Polychlórované bifenyly (PCB) sú látky, ktoré sú vo vode málo rozpustné, a preto riziko z kúpania vo vode Zemplínskej Šíravy nehrozí. Laboratórnymi vyšetreniami povrchovej vody zo Zemplínskej Šíravy na PCB (6 kongenérov) v laboratóriu RÚVZ Košice nebolo potvrdené prekročenie ich limitnej hodnoty.


Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike


Nižšie prinášame informácie o kvalite vôd na kúpanie v jednotlivých strediskách:

Zemplínska Šírava,

Vinianske jazero,

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža,

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov,

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov,

Nekryté kúpalisko Strážske,

Nekryté kúpalisko Sobrance

Nekryté kúpalisko - Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave

Nekryté kúpalisko pri hoteli Eurobus

Tabuľky stredísk (prírodných aj umelých) sú zoradené pod sebou.

Legenda v kolonkách ukazovateľov: V - vyhovuje normám, N - nevyhovuje normám

Legenda v kolonke Zhodnotenie: V - vyhovuje na kúpanie, N - nevyhovuje na kúpanie

Zemplínska Šírava

Uvedenie do prevádzky

 Stredisko  Uvedenie do prevádzky  Ukončenie prevádzky
 Biela hora mimo prevádzky  
 Hôrka mimo prevádzky
 Medvedia hora mimo prevádzky
 Kamenec časť Kaluža mimo prevádzky   
 Kamenec časť Klokočov mimo prevádzky   
 Paľkov mimo prevádzky  

 

 Dátum odberu

 Stredisko 

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele

 Zhodnotenie

 23.6.2020  Biela hora V
 Hôrka V
 Medvedia hora
 Kamenec V
 Paľkov
 14.7.2020  Biela hora
 Hôrka
 Medvedia hora V
 Kamenec
 Paľkov
 28.7.2020  Biela hora V
 Hôrka V  V  V

 Medvedia hora

V  V
 Kamenec
 Paľkov
 11.8.2020  Biela hora V  V  V
 Hôrka  V  V
 Medvedia hora V  V  V
 Kamenec V  V  V
 Paľkov V  V  V
 25.8.2020  Biela hora  V
 Hôrka  V  V

 Medvedia hora

 V  V  V

 Kamenec

 V  V  V

 Paľkov

 V  V  V
   Biela hora      
 Hôrka      
 Medvedia hora      
 Kamenec      
 Paľkov      
   Biela hora      
 Hôrka      
 Medvedia hora      
 Kamenec      
 Paľkov      

 

Vinianske jazero

Uvedenie do prevádzky od             V kúpacej sezóne 2020 bude predmetné prírodné kúpalisko bez prevádzkovateľ

Ukončenie sezóny ku dňu 

 Dátum odberu  Stredisko

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele  Zhodnotenie
 23.6.2020  Pri prítoku do jazera 
 14.7.2020  Pri prítoku do jazera 
 28.7.2020  Pri prítoku do jazera  V V
 11.8.2020  Pri prítoku do jazera 
 25.8.2020  Pri odtoku z jazera   V
   Pri odtoku z jazera       
   Pri odtoku z jazera       
   Pri prítoku do jazera      
  Pri prítoku do jazera      
         
         
         

 

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža

Uvedenie do prevádzky od    1.7.2020

Ukončenie sezóny ku dňu   31.8.2020

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 25.6.2020  V
 23.7.2020  V  V
 20.8.2020  V
            
         

 

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov

Uvedenie do prevádzky od  26.6.2020

Ukončenie sezóny ku dňu     31.8.2020

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
16.6.2020  V  V
 16.7.2020  V  V
 18.8.2020   V   V
         
         

 

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov

Uvedenie do prevádzky od

Ukončenie sezóny ku dňu  

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
         
         
         

 

Nekryté kúpalisko Strážske

Uvedenie do prevádzky od  30.7.2020

Ukončenie sezóny ku dňu    31.8.2020

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 18.6.2020  V  V
 16.7.2020  V  V
 18.8.2020  V
         

 

Nekryté kúpalisko Sobrance - plavecký bazén

Uvedenie do prevádzky od  27.6.2020

Ukončenie sezóny ku dňu 2.9.2020

 Dátum odberu  Bazén

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 18.6.2020 plavecký bazén  V
neplavecký bazén V V V V
 16.7.2020 plavecký bazén  V

 N - pH

V - ostatné

 V
neplavecký bazén  V  V

 N - pH

V - ostatné

  18.8.2020 plavecký bazén  V
neplavecký bazén  V  V

  

  Nekryté kúpalisko - bazén pri hoteli Eurobus  na Zemplínskej Šírave, stredisko Medvedia hora 

 Uvedenie do prevádzky od    1.7.2020

Ukončenie sezóny ku dňu      31.8.2020

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 25.6.2020
 23.7.2020  V
 20.8.2020  V  V  V  V
         

 

Nekryté kúpalisko - Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave 

Uvedenie do prevádzky od 10.7.2020

Ukončenie sezóna ku dňu  

 Dátum odberu  Bazén

 Mikrobiologické

ukazovatele 

 Biologické ukazovatele  

 Fyzikálno-chemické 

ukazovatele 

 Zhodnotenie
 25.6.2020  veľký relaxačný bazén  V
 relaxačný bazén  V
 detský bazén 
 23.7.2020  veľký relaxačný bazén  V  V
 relaxačný bazén  V  V
 detský bazén   V  V  V  V
 20.8.2020  veľký relaxačný bazén

N - CHSKMn 

V - Ostatné

 V
 relaxačný bazén  V  V
 detský bazén  V

N - pH 

V - ostatné