Dátum:  30.10.2020 - počet pozit. vzoriek:   38 (okres Michalovce - 29, okres Sobrance - 9)   

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 30.10.2020 (17,30 hod.):  1354

okres Michalove: 1 046 pozit.  (vyliečené osoby - 211, izolácia doma – 807, infekčné oddelenie - 18, izolácia - iné oddelenie - 2, izolácia v súkromnom ubytovacom zariadení  - 3, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 5)

okres Sobrance:  308 pozit.  (vyliečené osoby - 57, izolácia doma - 244,  infekčné oddelenie - 7, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 0)