Aj v roku 2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach dňa 29.9. v rámci kampane Svetového dňa srdca ponúka záujemcom akciu zameranú na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, ktorá sa uskutoční vo vestibule Mestského úradu v Michalovciach.

Desatoro pre zdravé srdce (.pdf 700 kB)

Deň srdca (.pdf 750 kB)

Ilustračný obrázok

 Poradenské centrum RÚVZ Michalovce

v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou

pripravilo pre obyvateľov nášho mesta Michalovce

preventívnu akciu – „deň otvorených dverí“

Kedy:  27. septembra 2013 od 8.hodiny

Kde:   v Poradni zdravia RÚVZ Michalovce (prízemie)

 

 

 

 

 

 

 

Poradenské centrum RÚVZ v Michalovciach v spolupráci s Mestým úradom Michalovce realizuje akciu pre obyvateľov mesta v piatok, 28. septembra.